Rygerlunger

Rygerlunger, også kendt som KOL, er en af de mest udbredte sygdomme i Danmark. KOL, eller rygerlunger, er en kronisk irritationstilstand i lungerne. Rygerlunger medfører blandt andet hævede og irriterede luftveje og øget slimdannelse, og kan i værste tilfælde også betyde ødelagte lungesække. Der er mange symptomer på rygerlunger, men blandt de mest udbredte er hoste, opspyt og åndenød ved anstrengelser.

Den mest værdifulde behandling af rygerlunger, er et totalt rygestop. Hvis man allerede er ramt af KOL, kan symptomerne hurtigt udvikle sig, hvis man ikke stopper hurtigt. Det er normalt at blive forpustet ved anstrengelser som alderen skrider frem, men i forbindelse med KOL og rygerlunge-ramte patienter, sker denne udvikling alt for hurtigt. Udviklingen kan blandt andet stoppes med rygestop, træning og lungemedicin, hvoraf den førstnævnte er klart mest effektiv.

At tobak er den helt store skyldner i forbindelse med KOL og rygerlunger, understreges af at 8 ud af 10 patienter, udvikler sygdommen gennem mange års tobaksrygning. De resterende, rammes af sygdommen på grund af udsættelse for andre lungeskadelige stoffer – mest almindeligt på arbejdspladsen.

At rygerlunger er meget udbredt i Danmark, kan ses på antallet af sygdomsramte. 430.000 alene i Danmark er således ramt af rygerlunger, og desværre opdages sygdommen ofte alt for sent. Dette betyder at behandlingsmulighederne bliver kraftigt indskrænket. Grunden til at rygerlunger oftest opdages alt for sent, er at sygdommen udvikler sig meget lumskt. I starten er symptomerne således meget svage, og kan bestå af mild morgenhoste eller besværlig vejrtrækning ved anstrengelse. Herefter tager den dog fart, og opdager man ikke rygerlunger i tide, kan det have meget ubehagelige følger.

Der er som sagt flere årsager til man får KOL eller rygerlunger, hvoraf den mest udbredte er tobaksrygning. Sværhedsgraden afhænger her af hvor meget og hvor længe man har røget, så det varierer fra patient til patient. Udover tobaksrygning, kan rygerlunger også opstå ved længere tids udsættelse for luftforurening. Herudover er der også en tredje mulighed, nemlig i mangel af Alfa1-antitrypsinmangel. Sidstnævnte er dog en meget sjælden grund til rygerlunger, og opleves nærmest aldrig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *